3804 👁 بازدید

برنامه کره ای رانینگ من Running Man

⏰ آخرین به روز رسانی : ۲۱ مرداد ۱۳۹۸

قسمت ۴۶۰ اضافه شد

زیرنویس فارسی قسمت ۴۱۷ اضافه شد

عنوان: رانینگ من / مرد دونده / Running Man

ژانر: مسابقه ای، ورزشی، کمدی

شبکه SBS

تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۷/۱۱ تاکنون

توضیح برنامه:

از بین قسمت های پخش شده قسمتهای زیر رو انتخاب کردم گذاشتم، زیرنویس هر قسمت رو جلوی خودش گذاشتم، پس هرکدوم که نذاشتم یعنی زیرنویس فارسی نداره.

بعضی از قسمتها که جلوی مهمان … گذاشتم یعنی افراد دیگه ای هم از ورزشکارا یا کمدین ها یا بازیگرهای سن بالا حضور داشتن که اسمشونو ننوشتم.

۲۰۱۰


قسمت ۴

مهمان: جسیکا، نیکون (۲PM)، سونگ جی هیو

قسمت ۵

مهمان: جسیکا، نیکون (۲PM)، سونگ جی هیو

قسمت ۱۱

مهمان: یونگ هوا (CNBLUE)، …

قسمت ۱۶

مهمان: یوری (Girls Generation)

قسمت ۱۷

مهمان: یونگ هوا (CNBLUE)، کو جو وون

قسمت ۲۲

مهمان: شی وون (Super Junior)، کیم مین جونگ

۲۰۱۱


قسمت ۲۵

مهمان: پارک بو یونگ

قسمت ۳۹

مهمان: سانی و یونا (Girls Generation)

قسمت ۴۰

مهمان: نیکون و تکیون (۲PM)

قسمت ۴۴

مهمان: جانگ هیوک

قسمت ۴۵

مهمان: جانگ هیوک

قسمت ۴۶           زیرنویس فارسی

مهمان: کیم هیون جونگ (SS501)

قسمت ۴۷           زیرنویس فارسی

مهمان: کیم هیون جونگ (SS501)

قسمت ۵۲           سریال بک دونگ سو دلاور

مهمان: چوی مین سو، یون سو ای

قسمت ۵۳          سریال بک دونگ سو دلاور

مهمان: چوی مین سو، یون سو ای

قسمت ۵۵

مهمان: جی یون (T-ara)، لونا و سولی (f(x))، سوزی

قسمت ۶۳

مهمان: یونا و یوری و ته یون و سوهیون و هیویون و جسیکا (Girls Generation)

قسمت ۶۴

مهمان: یونا و یوری و ته یون و سوهیون و هیویون و جسیکا (Girls Generation)

قسمت ۶۵

مهمان: سونگ جونگ کی، کیم سون نآ، کیم و هیوک

قسمت ۷۲

مهمان: یونگ هوا (CNBLUE)، لی مین جونگ

قسمت ۷۳

مهمان: یونگ هوا (CNBLUE)، لی مین جونگ

۲۰۱۲


قسمت ۷۵

مهمان: شی وون (Super Junior)، هیو رین (Sistar)، مینهو (Shinee)، سولی (f(x))، سوهی (Wonder Girls)

قسمت ۸۴          زیرنویس فارسی

مهمان: همه اعضای Big Bang

قسمت ۸۵          زیرنویس فارسی

مهمان: همه اعضای Big Bang

قسمت ۸۷          سریال ماه در آغوش خورشید

مهمان: هان گا این

قسمت ۹۳           زیرنویس فارسی

مهمان: گیوری و سونگ یون (Kara)، کریستال (f(x))، سوزی، هیون آه (۴Minute)

قسمت ۹۴           زیرنویس فارسی

مهمان: گیوری و سونگ یون (Kara)، کریستال (f(x))، سوزی، هیون آه (۴Minute)

قسمت ۹۵          زیرنویس فارسی

مهمان: آی یو و…

قسمت ۹۶          زیرنویس فارسی

مهمان: آی یو و…

قسمت ۹۷          زیرنویس فارسی

مهمان: آی یو و…

قسمت ۱۰۰           زیرنویس فارسی           سریال ایمان

مهمان: کیم هی سون

قسمت ۱۰۲           زیرنویس فارسی

مهمان: کیم سو هیون

قسمت ۱۰۴           زیرنویس فارسی

مهمان: یونگ هوا (CNBLUE)، نیکون (۲PM)، اون هیوک (Super Juniorr)، لی جون (MBLAQ)، شی وان (ZE:A)، اون جونگ (T-ara)، دو جون (Beast)

قسمت ۱۰۵

مهمان: هان جی مین، …

قسمت ۱۰۶

مهمان: هان جی مین، …

قسمت ۱۱۶

مهمان: جی سانگ، جی جین هی، سوزی، سونگ چانگ ای، یو بین (Girls Day)

قسمت ۱۲۰           زیرنویس فارسی

مهمان: پارک شین هه، لی سونگ گی

قسمت ۱۲۱           زیرنویس فارسی

مهمان: پارک شین هه، لی سونگ گی

قسمت ۱۲۳          فیلم عشق ۹۱۱

مهمان: هان هیو جو، گو سو

قسمت ۱۲۴          فیلم عشق ۹۱۱

مهمان: هان هیو جو، گو سو

۲۰۱۳


قسمت ۱۲۹          زیرنویس فارسی

مهمان: یونگ هوا و جونگ هیون (CNBLUE)، مینهو (Shinee)، L (Infinite)، کوانگ هی (ZE:A)، لی جون (MBLAQ)، سولی (f(x))

قسمت ۱۳۸           زیرنویس فارسی

قسمت ۱۳۹

مهمان: گو آرا و…

مهمان: کیم ووبین، جونگ هیون (CNBLUE)، لی دونگ ووک، مین هیو رین، کیم سورو

قسمت ۱۴۷          فیلم خیلی مخفیانه

مهمان: کیم سو هیون، لی هیون وو

قسمت ۱۵۱          فیلم چشمان سرد

مهمان: هان هیو جو، جونگ وو سونگ، جونهو (۲PM)

قسمت ۱۵۵

مهمان: سوزی

قسمت ۱۶۰          زیرنویس فارسی

مهمان: همه اعضای Shinhwa

قسمت ۱۶۱          زیرنویس فارسی

مهمان: همه اعضای Shinhwa

قسمت ۱۶۲          زیرنویس فارسی

مهمان: وویونگ و چانسونگ (۲PM)، مین آه و یورا (Girls Day)، داسوم و هیورین (Sistar)، L و سونگ کیو (Infinite)، اون جی و نا اون (Apink)، دو جون و گی کوانگ (Beast)، لی جون و سونگ هو (MBLAQ)

قسمت ۱۶۴          فیلم به سختی آهن

مهمان: یو آه این، کیم هه سوک

قسمت ۱۶۶          زیرنویس فارسی          سریال وارثان

مهمان: پارک شین هه، کیم وو بین، چوی جین هیوک

قسمت ۱۶۸          زیرنویس فارسی

مهمان: آی یو، …

قسمت ۱۶۹          زیرنویس فارسی          فیلم روزهای سخت

مهمان: جو سانگ ووک، یانگ دونگ گون

قسمت ۱۷۱          زیرنویس فارسی

مهمان: سوزی، …

قسمت ۱۷۲          زیرنویس فارسی

مهمان: سوزی، …

قسمت ۱۷۳

مهمان: سوزی، …

قسمت ۱۷۴

مهمان: هان هه جین، لی سونگ گی، بورا (Sistar)

قسمت ۱۷۵

مهمان: گونگ یو، پارک هی سون

۲۰۱۴


قسمت ۱۸۱          زیرنویس فارسی          فیلم جوانان خون گرم

مهمان: لی جونگ سوک، پارک بو یونگ، لی سه یونگ

قسمت ۱۸۴

مهمان: بورا (B1A4)، پارک سو جون، سو این گوک و…

قسمت ۱۸۶

مهمان: همه اعضای CNBLUE، شیم اون کیونگ

قسمت ۱۸۸          زیرنویس فارسی

مهمان: کیم وو بین، رِین

قسمت ۱۸۹          زیرنویس فارسی

مهمان: کیم وو بین، رِین

قسمت ۱۹۰          زیرنویس فارسی           سریال چشم های فرشته

مهمان: کو هه سون، لی سانگ یون، کانگ هانول، کیم جی سوک، سونگ ری (Big Bang)، …

قسمت ۱۹۸

مهمان: پارک سوجون، جین سه یون، مین آه (Girls Day)

قسمت ۲۰۱          زیرنویس فارسی

مهمان: بورا (Sistar)، چانسونگ (۲PM)، هویا و سونگ کیو (Infinite)، جین یونگ (B1A4)، مین هیوک (CNBLUE)، مینهو (Shinee)

قسمت ۲۰۱           زیرنویس فارسی

مهمان: بو را (Sistar)، چانسونگ (2PM)، مینهو (Shinee)، هویا و سونگ کیو (Infinite)، جین یونگ (B1A4)، کانگ مین هیوک (CNBLUE)

قسمت ۲۰۲

مهمان: بک سونگ هیون، جی سانگ، جو جی هون، سون نا اون و یون بو می (Apink) و…

قسمت ۲۰۳          زیرنویس فارسی

مهمان: بک سونگ هیون، جی سانگ، جو جی هون، سون نا اون و یون بو می (Apink) و…

قسمت ۲۰۶          زیرنویس فارسی

مهمان: جو وون، …

قسمت ۲۰۸

مهمان: سوزی

قسمت ۲۰۹          زیرنویس فارسی

مهمان: سهون و کای (EXO)، ته مین (Shinee)، سو یو (Sistar)، اون جی وون، دَنی آن

قسمت ۲۱۱          زیرنویس فارسی

مهمان: جی چانگ ووک، سول اونگ (۲PM)، Ailee…

قسمت ۲۱۲          زیرنویس فارسی

مهمان: جی چانگ ووک، سول اونگ (۲PM)، …

قسمت ۲۱۴          سریال دختر دوست داشتنی من

مهمان: رِین، کریستال (f(x))، الکس، …

قسمت ۲۱۵          زیرنویس فارسی          فیلم عشق من عروس من

مهمان: شین مین آه، جو حونگ سوک

قسمت ۲۱۹          سریال تولد یک فرشته

مهمان: هان یه سول، جو سانگ ووک، جونگ گیو وون، وانگ جی هه، هان سانگ جین

قسمت ۲۲۵          زیرنویس فارسی          فیلم تکنسین

مهمان: کیم وو بین، لی هیون وو

۲۰۱۵


قسمت ۲۲۸          زیرنویس فارسی

مهمان: لی سو جین، مون چه وون، لی سونگ گی

قسمت ۲۲۹

مهمان: لی سو جین، مون چه وون، لی سونگ گی

قسمت ۲۳۰          زیرنویس فارسی

مهمان: هونگ جونگ هیون، نام جو هیوک، سو کانگ جون، چوی ته جون، سو ها جون

قسمت ۲۳۳          زیرنویس فارسی

مهمان: دونگ وو (Infinite)، اریک، مین هیوک (BtoB)، N (Infinite)، ریو ووک (Super Junior)، سوجین (Girls Day)، سوهیون (۴Minute)، دونگ وون (Beast)، …

قسمت ۲۳۶          زیرنویس فارسی

مهمان: همه اعضای Shinhwa، شش عضو گروه ZE:A

قسمت ۲۴۰          زیرنویس فارسی          فیلم بیست

مهمان: کیم وو بین، کانگ هانول، جونهو (۲PM)

قسمت ۲۴۲          زیرنویس فارسی

مهمان: یونگ هوا (CNBLUE)، لی هونگ گی، جانگ ایل وو

قسمت ۲۴۷          فیلم تاریخچه های شیطان

مهمان: پارک سو جون، سون هیون جو

قسمت ۲۴۸          زیرنویس فارسی

مهمان: امبر (f(x))، هنری (Super Junior)، نیکون (۲PM)، …

قسمت ۲۴۹

مهمان: یو ای (After School)، …

قسمت ۲۵۰          زیرنویس فارسی

مهمان: همه اعضای گروه Big Bang

قسمت ۲۵۴          زیرنویس فارسی

مهمان: همه اعضای Girls Generation

قسمت ۲۵۵          زیرنویس فارسی

مهمان: بورا (Sistsr)، سویو (Sistar)، سولهیون (AOA)، یون بومی (A Pink)، …

قسمت ۲۵۶          زیرنویس فارسی

مهمان: همه اعضای ۲PM، بک جین هی

قسمت ۲۶۳          زیرنویس فارسی

مهمان: پارک سو جون، یو را (Girls Day)، لی دونگ ووک

قسمت ۲۶۵          زیرنویس فارسی

مهمان: کیوهیون (Super Junior)، یه اون (Wonder Girls)، جان پارک، نام جون (BTS)

۲۰۱۶


قسمت ۲۸۹          زیرنویس فارسی

مهمان: جانگ ایل وو، لی دا هی

قسمت ۲۹۰          زیرنویس فارسی

مهمان: جانگ ایل وو، لی دا هی

قسمت ۲۹۴          زیرنویس فارسی

مهمان: هه ری (Girls Day)، ته هیون (Winner)، مین هو (Winner)

قسمت ۲۹۷          زیرنویس فارسی         سریال نسل خورشید

مهمان: جین گو، کیم جی وون

قسمت ۲۹۸

مهمان: گو آرا، لی جه هون، کیم سونگ کیون

قسمت ۳۰۰          زیرنویس فارسی

مهمان:

قسمت ۳۰۰ (پارت BTS)          زیرنویس فارسی

قسمت ۳۰۴          زیرنویس فارسی         سریال پزشکان

مهمان: پارک شین هه، یون کیون سانگ، لی سونگ کیونگ، کیم مین سوک

قسمت ۳۰۷          زیرنویس فارسی

مهمان: همه اعضای Sistar، شونو (Monsta X)

قسمت ۳۰۸            سریال دومین و آخرین عشق

مهمان: جی جین هی، کیم هی اِ

قسمت ۳۱۰          زیرنویس فارسی

مهمان: سو اِ، اُه یون سو، ها جه سوک

قسمت ۳۱۴          زیرنویس فارسی          سریال عاشقان ماه

مهمان: کانگ هانول، لی جونگی، هونگ جونگ هیون

قسمت ۳۱۵          زیرنویس فارسی

مهمان: چا سونگ وون

قسمت ۳۱۶          زیرنویس فارسی

قسمت ۳۱۷

مهمان: هان هه جین، کی (Shinee)، سانگ هون و…

قسمت ۳۱۸

مهمان:

قسمت ۳۲۷          زیرنویس فارسی          فیلم هیونگ

مهمان: جو جونگ سوک، دی او  (EXO)

قسمت ۳۲۸

مهمان: همه اعضای Twice

قسمت ۳۳۰

مهمان: همه اعضای Black Pink

قسمت ۳۳۱

مهمان: کیم سُهیون

۲۰۱۷


قسمت ۳۳۴          زیرنویس فارسی

قسمت ۳۳۵          زیرنویس فارسی

قسمت ۳۴۱          زیرنویس فارسی

قسمت ۳۶۲          زیرنویس فارسی          فیلم Midnight Runners

مهمان: کانگ هانول، پارک سو جون

قسمت ۳۶۳          زیرنویس فارسی

مهمان: اعضای Girls’ Generation

قسمت ۳۷۲          زیرنویس فارسی

مهمان: شین سونگ روک، یون بو می (Apink)

قسمت ۳۷۴          زیرنویس فارسی

مهمان: کانگ دنیل از Wanna One و…

قسمت ۳۷۵          زیرنویس فارسی

قسمت ۳۷۶          زیرنویس فارسی

مهمان: دونگ هه، ایونهیوک، لیتوک، یسونگ (Super Junior) آیرین و جوی (Red Velvet)

قسمت ۳۷۷          زیرنویس فارسی

مهمان: کیم سه جونگ (I.O.I ) و…

قسمت ۳۷۸          زیرنویس فارسی

قسمت ۳۷۹

۲۰۱۸


قسمت ۳۸۷          زیرنویس فارسی

قسمت ۳۹۰          زیرنویس فارسی

مهمان: لی سانگ یوب و…

قسمت ۳۹۱

مهمان: لی سانگ یوب و…

قسمت ۳۹۲

مهمان: هونگ جین یونگ، کانگ هان نا، لی دا هی، لی سانگ یوب

قسمت ۳۹۳

مهمان: هونگ جین یونگ، کانگ هان نا، لی دا هی، لی سانگ یوب

قسمت ۳۹۴

مهمان: هونگ جین یونگ، کانگ هان نا، لی دا هی، لی سانگ یوب

قسمت ۳۹۵

مهمان: هونگ جین یونگ، کانگ هان نا، لی دا هی، لی سانگ یوب

قسمت ۳۹۶          زیرنویس فارسی

مهمان: هونگ جین یونگ، کانگ هان نا، لی دا هی، لی سانگ یوب

قسمت ۳۹۷          زیرنویس فارسی

قسمت ۳۹۹          زیرنویس فارسی

مهمان: هونگ جین یونگ، کانگ هان نا، لی دا هی، لی سانگ یوب

قسمت ۴۰۲          زیرنویس فارسی

مهمان: دایونگ (Cosmic Girls)، مینهو (Winner) و…

قسمت ۴۰۹

مهمان: بو را (Sistar)، جنی و جیسو (Black Pink)، پیو یه جین و…

قسمت ۴۱۳

مهمان: جنی (Black Pink) و…

قسمت ۴۱۶

مهمان: B.I و Bobby از (iKON)، لی الیجا، لی جو یئون (After School)، سونگری (Big Bang)، سونمی (Wonder Girls)

قسمت ۴۱۷          زیرنویس فارسی

مهمان: B.I و Bobby از (iKON)، لی الیجا، لی جو یئون (After School)، سونگری (Big Bang)، سونمی (Wonder Girls)

قسمت ۴۲۴

مهمان: آن هیو سوپ (One o One)، سون نایون (Apink) و…

قسمت ۴۲۷

مهمان: آیرین و جوی (Red Velvet)، کانگ هان نا و…

قسمت ۴۲۸

مهمان: اعضای Twice

قسمت ۴۳۱

مهمان: سویونگ (Girl’s Generation)، سانگ هون و…

قسمت ۴۳۲

مهمان: سویونگ (Girl’s Generation)، سانگ هون و…

۲۰۱۹


قسمت ۴۳۵

مهمان: گونگ میونگ (5urprise) و…

قسمت ۴۳۶

مهمان: هونگ جونگ هیون، جونگ یو مین، جیمین و مینا (AOA)، سونگری (Big Bang)

قسمت ۴۳۷

مهمان: گو آرا، جانگ ایل وو، کوان یول و…

قسمت ۴۶۰

مهمان: جو جونگ سوک، یونا

لطفا خرابی لینک ها را در نظرات اعلام کنیدراهنمای دانلود
 • - لطفا برای دانلود از نرم افزار های دانلود منیجر مانند IDM استفاده نمائید.
 • - زمان انتشار زیرنویس ها توسط مترجمان معلوم می گردد.
 • - در صورت هرگونه مشکل در دانلود کردن بخش آموزش سایت را مطالعه کنید.
 • - برای با خبر شدن از آخرین اخبار فیلم و سریال ها در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام ما عضو شوید.
 • - قبل از ارسال نظر لطفا نظرات دیگران را مطالعه نمائید شاید جوابتان را پیدا نمودید و در صورت درخواستی از بخش درخواستی استفاده کنید.
 • کانال تلگرام ما | پیج اینستاگرام ما

  151
  دیدگاه بگذارید

  avatar
  79 گفتگوها
  72 پاسخ ها
  0 دنبال کنندگان
   
  پرطرفدار ترین دیدگاه
  دیدگاه با بیشترین پاسخ
  72 تعداد نویسندگان دیدگاه
  سحرzhaleMissx1girlHana آخرین ارسال کنندگان دیدگاه
    اشتراک  
  جدیدترین نظرات قدیمی ترین نظرات
  آگاهی از :
  zhale
  مهمان
  zhale

  ۱۷۳ دنباله ی ۱۷۱ و ۱۷۲ هستش چرا زیر نویس نداره؟؟☹

  سحر
  مدیر

  نمیدونم

  Miss
  مهمان
  Miss

  قسمت ۳۷۶ خراب است لینکش

  سحر
  مدیر

  لطفا دوباره چک کن

  Hana
  مهمان
  Hana

  زیرنویس قسمت های ۶۳ و ۶۴ و ۳۹ لطفاااااا

  سحر
  مدیر

  ندارن عزیز

  abi
  مهمان
  abi

  قسمت ۴۶۰ چرا صدا ندارهههه؟؟؟؟؟؟!!!!!????????????????

  سحر
  مدیر

  من الان دانلود کردم صدا داره